kalender

Vrije dagen, vakanties en andere belangrijke data:


Eerste trimester:

- Herfstvakantie:
- Kerstvakantie:

- Infoavond:  om 19.30u
- Pedagogische werkdag:
- Vrije dag:
- Grootouderfeest:
- Sinterklaasfeest:
- Kerstmarkt:

Tweede trimester:

- Krokusvakantie:
- Paasvakantie:

- Pedagogische werkdagen:


Derde trimester:

- Feest van de arbeid: 1/5
- Hemelvaart:
- Brugdag:
- Pinkstermaandag:
- Vrije dag:

- Schoolreis:
- Schoolfeest:
- Einde schooljaar: