donderdag 11 september 2014

Ook tijdens onze kringgemomenten kwam al tal van activiteiten aan bod:
we bouwden geleidelijk aan onze godsdiensthoek op met daarin onder meer: de bijbel, mariabeeld, prent van Jezus, steentjes als teken van verbondenheid en samenhorigheid in de klas, de boot als symbool voor onze school: samen op de boot...
Een leuke of droevige gebeurtenis krijgt ook daar een speciaal plaatsje.

Daarnaast deden we ook tal van wiskundige activiteiten:
logisch rangschikken (hoe doe ik mijn jas aan)
tellen van stiften
sorteren van kleurpotloden (groter- kleiner-grootst-kleinste...)
hoeveelheden vergelijken (meer-minder-meest-minst...)

Ook al taalspelletjes kwamen aan bod:
rijmen- raadseltjes- goed of fout- woordjes knappen...

Er was ook een waarneming: wat neem ik mee naar schol- wat zit er in de boekentas

we leerden onze klaspop goed kennen

kleuren benoemen
...
En daarnaast leerden we de eerste twee weken vooral de klas, de hoekjes, de juf en elkaar kennen!!

Hieronder enkele sfeerfoto's!